Friday, October 20, 2017

ஆரினிக்கடைவர்காசிம் புலவர் எழுதிய  நபிகள் திருப்புகழில்:

முக்குற்றம கற்றித் தெருளருள்
வற்கக்கடல்    புக்கிப்  பலவுயிர்
வித்துக்கொரு முத்திக் குருநபி
      எனவோதி
மத்திட்டுவ லித்துச் சிறுபுலி
கர்ச்சித்துமு ழக்கிக் குளறிட
மத்திட்டுடை பட்டுப்  புடைபெயர்
தயிரேபோல்
மக்கட்குறு  துக்கப் படலையொ
துக்கித்திகழ் சொற்கத்    தையுமுரி
மைக்கத்தொடு கற்பித் தருள்வது
வொருநாளே

Thursday, August 17, 2017

வண்டு பாயும் திட வேலவன் தென்மலை

பூங்குழல் மொய்க்கும். அது தெரியும்.
என்னதான் மிகைக்கூறல் அழகை படித்து ரசிக்க முடிந்தாலும், தலைவி தலையை வண்டு மொய்ப்பதை நினைக்க கொஞ்சம் திகிலாகத் தான் இருக்கும். அந்தத் திகிலை படம்பிடித்த கவித் தருணங்களும் இருக்கலாம்,  என்று எண்ணிக் கடந்ததுண்டு.

இன்று தட்டுப்பட்டது:

வண்டை தலைவி தலைவி பூங்குழல் மீது ஏவி விட்டால் பாயுமன்றோ?
ஆ! ஈதென்ன விபரீத சண்டைக் காட்சி? ஏவுவது யார்?
மற்றொரு தலைவி, யார் சொன்னால் காட்டு வண்டு கூட கேட்குமோ, அவள்

Monday, August 7, 2017

மாசு


பாசிதூர்ந்து கிடக்கும் பார்மகட்கு பண்டு ஒரு நாள்
மாசு உடம்பில் நீர்வார மானமிலா பன்றியாம்
தேசுடைய தேவர் திருவரங்கச் செல்வனார்
பேசி இருப்பனகள் பேர்க்கவும் பேராவே

நாச்சியார் திருமொழி 11:8


Who can guess what all He spoke*
To Dame Earth as he lifted Her
From the mossy depths
Whilst He was a Shameless Soggy Swine
That Resplendent Lord of Srirangam

* what all he spoke

Tuesday, July 25, 2017

செய்

மகாபாரதம்
சாந்திபர்வம்- 75ம் அத்யாயம்


யுதிஷ்டிரன்: 

ஆட்சி அதிகாரம் தரும் மகிழ்ச்சிசையை கணப்பொழுதும் விழையேன்
அதிகாரத்தை அதன் பொருட்டுக்காகவே விழைபவனும் அல்லேன்
நல்லாட்சி செலுத்துவதால் வரும் நற்பயனுக்காகத் தான் அதை நாடினேன்.


ஆனால் இவ்வழி  எய்துதற்கு யாதொரு நற்பயனும் இருப்பதாய் தெரியவில்லை. அதனால் ஆட்சிவிடுத்து வனம் ஏகி நற்பயன் எய்துவேன்

செங்கோல் துறந்து, புலனடக்கி   திருவனம் புகுந்து, வேரும்  கனியும் உண்டு வாழும் துறவியாகி தருமநற்பயன் எய்துவேன்

Saturday, May 6, 2017

எடுத்தது கண்டனர் இற்றது கேட்டார்.


கல்லை ஏற்றலும், கவணினைச் சுழற்றலும், அக்கல் 
ஒல்லை ஓட்டலும் ஒருவரும் காண்கிலர்; இடிக்கும் 
செல்லை ஒத்து அன சிலை நுதல் பாய்தலும், அன்னான் 
எல்லை பாய்ந்து இருள் இரிந்து என வீழ்தலும்கண்டார்


தாவீது, கோலியாற்றை ஒரே கல்லில் வீழ்த்திய காட்சி

- வீரமாமுனிவர், தேம்பாவணி

Wednesday, April 19, 2017

34


I have never been able to understand where people got the idea that democracy was in some way opposed to tradition. It is obvious that tradition is only democracy extended through time...It is the democracy of the dead. Tradition refuses to submit to the small and arrogant oligarchy of those who merely happen to be walking about. All democrats object to men being disqualified by the accident of birth; tradition objects to their being disqualified by the accident of death.
....
Poetry is sane because it floats easily in an infinite sea; reason seeks to cross the infinite sea, and so make it finite. The result is mental exhaustion...

To accept everything is an exercise, to understand everything a strain. The poet only desires exaltation and expansion, a world to stretch himself in. The poet only asks to get his head into the heavens. It is the logician who seeks to get the heavens into his head. And it is his head that splits.

- GK Chesterton, Orthodoxy

 ஜனநாயகம் பாரம்பரியத்துக்கு விரோதமானது என்ற எண்ணத்தை, மக்கள்
எங்கிருந்து பெற்றார்கள் என்பது எனக்கு புரிந்ததே இல்லை. பாரம்பரியம் என்பது காலத்தின் மூலமாக நீட்சி பெறும் ஜனநாயகமே என்பது வெளிப்படை.... இறந்தவர்களின் ஜனநாயகம் அது. சந்தர்ப்பவசமாக இன்று உலகில் உலாவிக்கொண்டிருப்பவர்களின் திமிர்பிடித்த கட்டப்பஞ்சாயத்துக்கு,  பாரம்பரியம் அடிபணியாது.

பிறப்பின் அடிப்படையில் எவரும் ஒதுக்கப்படுவதை ஜனநாயகவாதிகள் ஒத்துக்கொள்வதில்லை;  பாரம்பரியமோ இறப்பின் அடிப்படையில் எவரையும் ஒதுக்க மறுக்கிறது.

.....

எல்லையிலா கடலின்மீது மிதப்பதால் மட்டுமே  கவிதை விவேகத்துடன் இயங்குகிறது.  (மாறாக) அறிவு, அதே எல்லையில்லாக் கடலை கடந்து, அதை எல்லைக்குட்பட்டதாக ஆக்க முனைகிறது. இதன் விளைவோ முழு மனச்சோர்வு.

சகலத்தையும் ஒத்துக்கொள்வது ஒருவித பயிற்சி.
சகலத்தையும் புரிந்துகொள்வது ஒருவித களைப்பளிக்கும் மெனக்கெடல்.

கவிஞன் உயர்வையும், விரிவாக்கத்தையும் மட்டுமே விரும்புகிறான், தன்னை விரித்துக்கொள்ள ஒரு உலகமே (அவன் தேடல்). சொர்க்கத்தில் தன் தலையை நுழைத்துக்கொள்வதே அவன் வேண்டுதல்.

தர்க்கவாதியோ சொர்க்கத்தையே தன் தலைக்குள் நுழைக்க முனைகிறான். இதில் மண்டை உடைவது அவனுக்குத்தான்.

-
ஜி.கே.செஸ்டர்டன்
சம்பிரதாயம்

32313029282726

Tuesday, April 18, 2017

இரு நிலாக்கவிதைகள்


பசி-கிள்ளி அழுகிற
பசுங்கிளி குழந்தையின்
அழுகையை அமர்த்து
அமர்த்த -
டம்ளரில் மணியடி,
தாலாட்டு பாடு,
தோத்தோ கூப்பிடு,
பூனைக்கு பூச்சாண்டிக்கு
பின்னணி குரல் கொடு
கழுதை 
என்னமும் செய்.
எனக்கொன்றும் இல்லை
ஆனால் ரேழிக்கு வந்து
நிலாக் காட்டாதே.
காட்டினால் எட்டு நாளைக்கு முன்
தட்டில் பூத்த
இட்டிலி ஞாபகம் 
அதற்கு வரும்.
எல்லோரும் ஏறினால்
அப்புறம்
அழுகைப் பல்லக்கை
யார் சுமப்பார்கள்?

- கல்யாண்ஜி
கவிதை: அழுகைப் பல்லக்கு
தொகுப்பு: புலரி


உனைக்காணும் போதினிலே என்னு ளத்தில் 
   ஊறிவரும் உணர்ச்சியினை எழுது தற்கு
நினைத்தாலும் வார்த்தைகிடைத் திடுவ தில்லை 
   நித்திய தரித்திரராய் உழைத் துழைத்துத்
தினைத்துணையும் பயனின்றிப் பசித்த மக்கள்
   சிறிதுகூழ் தேடுங்கால், பானை ஆரக்
கனத்திருந்த வெண்சோறு காணும் இன்பம்
   கவின்நிலவே உனைக்காணும் இன்பம் தானோ! 

- பாரதிதாசன்
புரட்சிக்கவி

ஆரினிக்கடைவர்

காசிம் புலவர் எழுதிய  நபிகள் திருப்புகழில்: முக்குற்றம கற்றித் தெருளருள் வற்கக்கடல்    புக்கிப்  பலவுயிர் வித்துக்கொரு மு...